Cafehaven Bed and Breakfast

Målgruppen för denna reklamfilm är äldre människor. Med det i åtanke samt att kunden har videon liggandes på sin youtubekanal, valde vi att leverera en något längre reklamfilm då det inte fanns någon videolängds-gräns att förhålla oss till samt att vi kände att äldre människor generellt föredrar ett lite lugnare tempo.